×
 

AcadeMedias bolag inom yrkeshögskola får extra tilldelningsbeslut

AcadeMedias yrkeshögskolor har fått besked om 1 506 extra studieplatser med start under höstterminen 2020. Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) publicering om vilka ansökningar som beviljats. Sammantaget medför den extra tilldelningen att AcadeMedia stärker sin position och tar marknadsandelar.

Med anledning av den snabbt stigande arbetslösheten i Sverige har Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att utöka antalet studieplatser. De senaste dagarna har myndigheten meddelat ytterligare tilldelningsbesked och totalt fördelat 8 763 utbildningsplatser mellan vanliga YH-utbildningar och nya kortare YH-utbildningar. AcadeMedias yrkeshögskolor har totalt tilldelats 1 506 av dessa, motsvarande 17 procent. Detta medför att AcadeMedia tar marknadsandelar. I januari 2020 var AcadeMedias yrkeshögskolors marknadsandel 14,5 procent.

Inför starterna under höstterminen 2020 är förväntan att den extra tilldelningen och den ordinarie tilldelningen i januari sammantaget ska bidra till en ökning av antalet utbildningsplatser på AcadeMedias yrkeshögskolor till cirka 8 000. Vid höststarten 2019 gick cirka 6 700 studerande på AcadeMedias yrkeshögskolor, vilket tidigare kommunicerats. Ansökningarna inför höstens utbildningar är rekordmånga med fler sökande per utbildningsplats än tidigare.

Utbildningarna som tilldelats varierar i längd, men de befintliga utbildningarna är vanligtvis ett till två år och de korta utbildningarna som tilldelats kommer att genomföras över 1-20 veckor under hösten 2020. Den ekonomiska effekten realiseras dock först när elever har rekryterats till utbildningarna.

- Sverige står inför stora samhällsutmaningar med stigande arbetslöshet i spåren av coronapandemin. Vi är därför glada att fler människor nu ges möjlighet att ställa om via yrkeshögskolans utbildningar, där chanserna till jobb efter studierna är mycket goda. Den rådande situationen är en möjlighet för Sverige att vidareutbilda och omskola människor som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och samtidigt bygga långsiktig konkurrenskraft, säger Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning.

Fakta: Myndigheten för Yrkeshögskolas tilldelningar

  • Verksamheten för yrkeshögskolan regleras av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) som analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan samt beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.
  • Ordinarie ansökningsprocess för tillstånd att starta utbildningar tar cirka ett år. Ansökningar skickas in under sommaren varefter MYH meddelar tilldelningsbeslut under början av kalenderåret för utbildningsstart på hösten.
  • De extra ansökningsomgångarna i maj 2020 drivs av att den svenska regeringen gjort extra satsningar på yrkeshögskolan med målet att möta den snabbt stigande arbetslösheten.
  • MYH:s extra tilldelningar omfattar totalt 8 763 utbildningsplatser, varav 5 105 på befintliga utbildningar och extra utbildningsstarter samt 3 658 utbildningsplatser på nya korta utbildningar.
  • AcadeMedias yrkeshögskolor har totalt tilldelats 1 506 utbildningsplatser, varav 842 på befintliga utbildningar och extra utbildningsstarter samt 664 på korta utbildningar.

Fakta: AcadeMedias vuxenutbildningssegment och AcadeMedias yrkeshögskolor

  • AcadeMedias vuxenutbildning är Sveriges största aktör inom vuxenutbildning och finns på cirka 150 platser i landet. Segmentet omsätter cirka 1 500 MSEK och arbetar inom tre huvudsakliga affärsområden: kommunal vuxenutbildning (64 procent), yrkeshögskola (23 procent) och arbetsmarknadstjänster (10 procent).
  • Inom AcadeMedia bedrivs yrkeshögskoleutbildningar inom Teknikhögskolan, Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan, The Game Assembly, Hermods, KompetensUtvecklingsInstitutet, Sälj & Marknadshögskolan samt EC Utbildning.

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se