×
 

AcadeMedia växer med tio skolor i Nederländerna

Det nederländska friskoleföretaget Winford College, med tio grund- och gymnasieskolor och cirka 600 elever, blir en del av AcadeMedia. Winford College är Nederländernas näst största privata skolaktör med små klasser, individanpassat lärande och tvåspråkighet som främsta kännetecken.

-Det känns väldigt roligt att få möjligheten att driva skolor i Nederländerna, som har en stark tradition av många fristående aktörer. Vi har lärt känna Winford College och deras verksamheter under nästan två års tid och de kommer att bli ett fint tillskott till den internationellt växande AcadeMedia-familjen, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

Förvärvet innebär att AcadeMedia nu har skolor i två länder utanför Sveriges gränser – Tyskland och Nederländerna. Sedan tidigare har AcadeMedia också förskolor i de båda länderna.

Finns på nio orter

På Winford Colleges skolor är klasserna är små – i de lägre årskurserna har man i snitt åtta elever per undervisningsgrupp. Två av skolorna erbjuder dessutom tvåspråkig undervisning utifrån en kombination av den nederländska och engelska läroplanen. Skolorna finns på nio olika orter, bland annat i Amsterdam, Haag och Rotterdam.

Marc Peters har varit VD för Winford College i tolv år och han ser fram emot att bli en del av ett stort utbildningsföretag som AcadeMedia.

-Vi har besökt varandras skolor och stärkt våra band de senaste åren och även om det finns saker som skiljer sig åt så har vi mycket gemensamt. Inte minst ett stort elev- och kvalitetsfokus. Jag är glad att vi nu tillhör samma familj, säger han.

Bidra till skolutveckling internationellt

Att Winford College har skolor med små klasser innebär att de kan skräddarsy program för eleverna.

-Vi strävar efter att varje elev ska få den bästa undervisningen och det gör vi bland annat genom ett individanpassat lärande och personlig coachning, berättar Marc Peters.

Marcus Strömberg ser ett stort värde i att verka inom olika utbildningssystem.

-Det innebär att vi som organisation lär oss enormt mycket, vi kan utvärdera för- och nackdelar med olika system och olika sätt att bedriva utbildning. Det ger oss i sin tur förutsättningar att också bidra till skolutveckling på en internationell arena, säger han.

-Ett bra exempel på det är det utbyte som våra svenska och norska förskolor haft i snart tio års tid. Även i Tyskland på senare år. I Nederländerna ska det till exempel bli intressant att se hur de använder sig av de nationella proven, de genomförs tidigare där och har en mer avgörande betydelse för betygen, säger Marcus Strömberg.

Fakta

Winford College är Nederländernas näst största privata aktör inom skola och den största inom segmentet ”bilingual primary education”.

Förvärvet innebär att AcadeMedia har cirka en fjärdedel av verksamheten utanför Sverige.

Förvärv av utländska verksamheter finansieras med lån som amorteras i respektive land. AcadeMedias finansieringsmodell bygger på att varje land sköter sin egen ekonomi.