×
 

AcadeMedia utbildar medarbetare i digital säkerhet 

Alla medarbetare ska få ökad kunskap om risker och bli mer vaksamma när de använder olika digitala verktyg. Det är målet med den koncernövergripande utbildningsinsats som AcadeMedia just nu genomför.
Bild på Andreas Roos

Den digitala utbildningsinsatsen genomfördes i mindre skala förra året - nu är den obligatorisk för alla medarbetare i AcadeMedias svenska verksamheter. 

-Vi vill att alla medarbetare ska känna sig trygga och säkra i sin digitala arbetsmiljö, både på jobbet och hemma, säger Andreas Roos, IT-chef på AcadeMedia. 

-AcadeMedia är en stor organisation och de grundläggande kunskaperna om vilka risker som finns och hur de kan undvikas varierar. Den här insatsen kan förhoppningsvis bidra till att vi höjer lägstanivån och på så sätt stärker vårt skydd mot digitala säkerhetsrisker eller cyberattacker, säger han. 

Består av digitala lektioner

Utbildningen består av digitala lektioner som skickas ut till alla medarbetare. Lektionerna har olika teman och tar bara ett par minuter att genomföra. 

-De innehåller konkreta exempel och tips, som hur man identifierar misstänkt skadliga länkar i mejl och hur man ser skillnad på en legitim inloggningssida och en falsk. Den mänskliga faktorn är den största risken, därför fokuserar utbildningen mycket på att man ska stanna upp och tänka efter innan man klickar på något, säger Andreas Roos. 

Digital säkerhet är en högaktuell fråga och allt fler organisationer gör förebyggande insatser för att minska olika typer av risker. För en utbildningsorganisation som AcadeMedia kan en omfattande IT-attack innebära stora problem för den digitala infrastrukturen. 

-I slutänden handlar det om våra verksamheters möjlighet att utföra sitt arbete. Vi är beroende av olika digitala system för att arbetsvardagen ska funka ute på våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Vi ansvarar också för att skydda olika typer personuppgifter, så vi behöver ha en hög grad av medvetenhet i hela organisationen kring de här frågorna, säger Andreas Roos.