×
 

ACADEMEDIA TILLDELAS KOMPLETTERING AV KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

I pressrelease 2005-01-31 meddelade Academedia tilldelning av utbildningsplatser, enligt ett beslut av myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, till ett sammanlagt värde av 40,4 mkr. Academedia har nu erhållit en komplettering till den tidigare tilldelningen. Med den nya tilldelningen löper den från 2005 till senare halvan av 2010. Totalt har således Academedia för tilldelats utbildningsplatser till ett värde av 54 mkr. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0) 704 40 40 64