×
 

Academedia till O-listan. Första noteringsdag 28 juni

ACADEMEDIA TILL O-LISTAN. FÖRSTA NOTERINGSDAG 28 JUNI. Stockholmsbörsens bolagskommitté beslutade den 12 juni 2001 att godkänna AcadeMedias ansökan om notering på O-listan vid Stockholmsbörsen. AcadeMedia är en heltäckande skandinavisk e-learningleverantör med starkt fokus på svenska storföretag och djup branschkunskap inom Ny Media och Informationsteknik. För att förbättra tillgången till riskkapitalmarknaden samt för att underlätta för allmänhet och institutioner att handla AcadeMediaaktien noteras bolaget nu på O- listan. OM Stockholmsbörsens bolagskommitté beslutade den 12 juni 2001 att godkänna AcadeMedias ansökan om notering på O-listan. AcadeMedia noteras från och med den 28 juni på Stockholmsbörsens O-lista. - På sex år har AcadeMedia gått från en ren uppstartsverksamhet till en position som ett ledande e-learningföretag i Skandinavien. Vi är stolta över den kvalitetsstämpel som en börsnotering på O-listan innebär och vårt bolag visar att e-learning är här för att stanna, säger Sten Johansson, AcadeMedias VD. Totalt finns ca 1300 aktieägare i AcadeMedia. Bolaget har en stark finansiell ställning. - Vår vision är att bli en ledande europeiskt e-learningleverantör. O- listenoteringen innebär en bättre tillgång till riskkapitalmarknaden för framtida kapitalanskaffningar och förbättrar samtidigt våra möjligheter att betala eventuella förvärv med egna aktier, fortsätter Sten Johansson. Sista handelsdag på NGM blir därmed den 27 juni och den nya handelsposten blir 200 aktier. Mer information finns att tillgå i noteringsprospektet som finns tillgängligt från och med den 25 juni på internet: www.academedia.se och på bolagets huvudkontor. AcadeMedia AB [NGM: ACAD B] är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management samt producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik samt landets största yrkeshögskola, Masters of Media. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal med egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget Rekall bygger infrastruktur med kraftfulla sändningsnät för video, ljud och andra tyngre mediamängder över intranät och Internet. Koncernen har cirka 150 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/13/20010613BIT00280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/13/20010613BIT00280/bit0002.pdf