×
 

AcadeMedia tecknar ramavtal med försäkringskassan, initial order på 1,7 Mkr

AcadeMedia har tecknat ramavtal med Försäkringskassan i Stockholms Län om leverans av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Avtalet avser utveckling av individuella planer för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Avtalet har redan lett till en initialorder från Södertälje Kommun om 1,7 Mkr. Syftet med de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna är att genom olika insatser få de försäkrade att återgå i arbete. AcadeMedia har i enheten NextWork utarbetat en väl beprövad metod där förberedande insatser i kombination med en målinriktad utbildning gör individen attraktivare för den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Efter avslutad utbildning har mellan 77-96% placerats i nya arbeten. Motivationsförsärkande åtgärder är en viktig del av programmet. AcadeMedia har i mer än fem år utvecklat metoder för motivationsförstärkande åtgärder. Dessa erfarenheter kommer att användas i detta avtal för att skapa samma framgångsrika resultat som vi gjort för de som enbart är arbetssökande. Under 2003 disponerade Stockholms Läns Allmänna försäkringskassa 165 Mkr för rehabiliteringsåtgärder. AcadeMedias metod bygger på att skapa tydliga och motiverande mål för deltagarna. I i metoden ingår bland annat matchning av deltagarens förmåga att nå målen, coachning, stärka självförtroende hos deltagaren så att målet är inom räckhåll. Detta kan kombineras med utbildning i flexibla former som anpassas efter den enskildes förutsättningar och förmåga i kombination med praktik. Läs mer om framgångsrika case på www.academedia.se under affärsenheten NextWork. Stockholm den 22 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik samt media för att skapa enastående inlärningsresultat och mätbar nytta. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Sundsvall och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00020/wkr0002.pdf