×
 

ACADEMEDIA TECKNAR NYTT RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I STOR-KÖPENHAMN — DANMARK

Ramavtalet garanterar inte någon utbildningsvolym utan är mer att likna vid en ”licens”, dvs. ett avtal att få arrangera utbildingar åt AF i Stor-Köpenhamn under en period som maximalt uppgår till 3.5 år. Jämfört med tidigare ramavtal innebär det nya avtalet ett väsentligt breddat utbud. Denna breddning innebär att även förberedande och orienterande utbildning inför yrkesutbildning omfattas samt att antalet yrkesinriktade utbildningar utökats. Avtalet omfattar yrkesutbildningar inom områdena marknadsföring, ekonomi, försäljning, kundkommunikation, olika inriktningar inom handel och kontor samt utbildningar inom ny media och informationsteknik. Flera av utbildningarna kommer även att omfatta olika typer av simuleringar, vilka baseras på AcadeMedias dotterbolag Reagens simulations verktyg och erfarenheter. Det senare är ett unikt inslag inom kommande arbetsmarknadsutbildningar och AcadeMedia idag är ensamma om att kunna erbjuda denna möjlighet. AcadeMedias utbildningskoncept Platsportalen kommer att användas för flera av utbildningarna. Platsportalen innebär en kombination av webbstudier på distans, lärarstöd samt praktik hos en tilltänkt arbetsgivare. Sedan 1999 genomförs samma koncept i Sverige där ca 80% av deltagarna har fått anställning efter utbildningen. - Genom det nya ramavtalet har vi väl etablerade verksamheter på båda sidorna om Öresund. Detta skapar många intressanta möjligheter till samverkan. Vi arbetar därför nu med att i större omfattning integrera de båda verksamheterna, och därmed dra nytta av erfarenheter och kompetens inom hela organisationen, säger Anders Blomkvist, regionchef Öresundsregionen. - Det nya ramavtalet med AF Stor-Köpenhamn visar att AcadeMedia är en accepterad och väl etablerad verksamhet i Danmark. Vi kommer att i större omfattning än tidigare kunna erbjuda AcadeMedias tjänster på den danska marknaden, säger Preben Jensen, landsansvarig i Danmark.