×
 

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal

AcadeMedia har tecknat ett nytt låneavtal med DNB och SEB som innebär en refinansiering av befintliga lån om motsvarande 1 650 MSEK till mitten av 2025 med möjlighet till förlängning till 2027. Årlig amortering minskar med 34 MSEK vilket påverkar kassaflödet positivt.

Efter en upphandling har AcadeMedia ingått ett nytt låneavtal med DNB och SEB som träder i kraft i början av juli 2022. Det nya låneavtalets villkor i korthet:

  • Finansieringsramen uppgår till motsvarande cirka 1 650 MSEK och tillhandahålls i flera valutor varav 700 MSEK utgör en revolverande kreditfacilitet som kan användas för förvärv eller som rörelselikviditet.
  • Finansieringen löper till mitten av 2025 med möjlighet till förlängning efter kreditprövning i ytterligare två år till 2027.
  • Årlig amortering minskar till 116 (150) MSEK.
  • Kovenanten för nettoskuld/justerad EBITDA minskar till 3,0 (3,75). Skuldsättningen har minskat sedan förgående avtal ingicks och per sista mars 2022 var nettoskuld/justerad EBITDA 0,9.
  • Räntekostnaderna väntas i stort vara oförändrade vid nuvarande räntenivåer med beaktande att 300 MSEK amorteras vid ingången av avtalet.
  • Det finns möjlighet att ta upp ytterligare lån under samma låneavtal efter särskild kreditprövning.

För mer information, kontakta:

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46 8 794 4291
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se