×
 

Academedia tecknar nytt avtal med försäkringskassan

Academedia tecknar avtal med försäkringskassan Avtalet är ett ramavtal och är en förlängning av ett avtal som Företagspoolen haft under en längre tid. Avtalet gäller till 2005-12-31 med möjlighet till förlängning till 2007-12-31. Avtalet avser omskolning av sjukskrivna som kan återinträda i arbetslivet i nya befattningar inom kontor och administration. Yrkesområdet är ett av de största bristområdena. Academedia har framgångsrikt genom en väl beprövad metod där möjlighet till en målinriktad utbildning för att göra individen attraktivare för den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar i genomsnitt placerat mer än 85 procent i nya arbeten. Motivationsförstärkande åtgärder är en viktig del av programmet. Academedia har i mer än fem år utvecklat metoder för motivationsförstärkande åtgärder. Dessa erfarenheter kommer att användas i detta avtal för att skapa samma framgångsrika resultat som vi gjort för dem som enbart är arbetssökande. Under 2003 disponerade Stockholms Läns Allmänna försäkringskassa 16 Mkr för den här typen av åtgärder. Academedia delar avtalet med flera leverantörer. Resultatet är en viktig faktor för försäkringskassan och matchar Academedias strategi innefattande mätbara resultat. Academedias metod bygger på skapa tydliga och motiverande mål för deltagarna, matchning av deltagarens förmåga att nå målen, genom coachning bygga självförtroende hos deltagaren att målet är inom räckhåll och kombinera detta med den utbildning, i flexibla former anpassat efter den enskildes förutsättningar och förmåga i kombination med praktik, som behövs för att deltagaren skall klara det nya arbetet. Läs mer om framgångsrika case på www.academedia.se. Stockholm den 3 oktober 2004 Academedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Tel: +46 8 562 156 02 Mobil +46 704 40 40 64 Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041004BIT00070/wkr0001.pdf