×
 

Academedia tecknar avtal om simulering med FINN.no

Academedia tecknar avtal med FINN.no om simulering Academedia har tecknat avtal med FINN.no (Schibsted-gruppen) i Oslo om att utveckla och genomföra en skräddarsydd strategisimulering med Reagens som verktyg. FINN.no har valt affärssimuleringen Reagens som simuleringsverktyg i sin företagsinterna skola, FINN-skolan. Syftet är att stärka medarbetarnas förståelse for strategiska och ekonomiska sammanhang för att bättre kunna möta framtidens utmaningar på ett målinriktat och vinnande sätt. FINN.no är ett av de första företagen i Norge som använt sig av Reagens simulation. Genom de framgångsrika resultat som uppnåtts så här långt, har därför FINN.no beslutat utveckla en ny simuleringsmodul, där de kan simulera realistiska problemställningar i en kontrollerad utbildningsmiljö. Academedia utvecklar i samarbete med företagsledningen i FINN.no en simulering som kombinerar strategier, affärsmodeller och ekonomiska samband. Målet är att FINN.no skall bli ännu bättre som den ledande tjänsteleverantören på annonsmarknaden i Norge. Målet med avtalet om simulering är att förbättra de anställdas förståelse för marknadssituationen som företaget befinner sig i men framförallt att göra dem bättre på att ta vara på framtidens möjligheter. Annonsmarknaden är under stor förändring pga ändringar från traditionell annonsering till nya medier. Schibsted-gruppen (bl.a. Aftenposten i Norge och Aftonbladet, Svenska Dagbladet i Sverige) var genom FINN.no tidigt ute och fick en dominerande roll på annonsmarknaden på Internet. Den redan idag stora marknadsandelen skall ökas, bl.a genom att stärka medarbetarnas strategi- och affärsförståelse. Academedia har valts som en av FINN.no strategiska samarbetspartner på kompetenssidan. Affärssimuleringen Reagens används eller har använts i kompetensutvecklings program för många av Sveriges storföretag som till exempel Volvo, SAS, Intersport, ICA skolan, ABB och Ericsson. Simuleringarna har används både inom och utanför Sverige. Under den senaste tiden har den offentliga sektorn, statliga verk, kommuner och landsting visat ett allt större intresse för simuleringsmetodiken för att skapa en djupare förståelse för ekonomiska samband och för att skapa acceptans för en effektivisering. I de simuleringstjänster som Academedia erbjuder ingår även att kunna beräkna ROI av utbildningseffekterna som simuleringsträningen leder till. Stockholm den 28 oktober 2004 Academedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@Academedia.se Tel: +46 8 562 156 02 Mobil +46 704 40 40 64 Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT00180/wkr0001.pdf