×
 

Academedia tecknar avtal med internationellt serviceföretag

Det nu aktuella uppdraget är en utveckling av en lyckad lösning som Academedia Learning Consulting utvecklat för verksamheten på den nordiska marknaden. Resultatet från den nordiska satsningen har lett till det nu aktuella avtalet om en global lösning. I uppdraget för Academedia Learning Consulting ingår utveckling av koncept, interaktivt innehåll samt teknisk funktionalitet för global distribution. Vidare ingår ansvar för lansering och implementering av lösningen. Syftet med lösningen är att öka kunskapen och medvetenheten inom koncernen om hur viktig informationssäkerhet är för att skydda företagets materiella och immateriella värden. Lösningen riktar sig till samtliga anställda men innehåller även specialiserade och fördjupade avsnitt för chefer och specialister. Ordern är av såväl betydande storlek som av strategiskt värde men av konkurrensskäl kan ordervärdet inte anges. Leverans kommer att ske under 2005. Academedia Learning Consulting har lång erfarenhet av att utveckla och implementera framgångsrika internationella affärskritiska webbaserade kunskaps- och utbildningssystem. I ett av de levererade systemen som används för att utbilda återförsäljare inför lansering av nya bilmodeller finns idag över 34.000 registrerade användare. I magisteruppsatsen vid Stockholms universitet, ”Design and Implementation of E-Learning strategies in Sweden” framhålls lösningen och implementeringen som ett ”skolexempel” på hur man når resultat med webbaserade kunskapssystem. Stockholm den 9 december 2004 Academedia AB (publ) Lars G Mattsson