×
 

AcadeMedia tecknar avtal med European Institute of Purchasing i Frankrike

EIPM finns i Archamps, Frankrike och är erkänt som det ledande europeiska institutet för kvalificerade utbildningsprogram inom purchasing och supply chain management. - EIPM är rätt samarbetspartner för AcadeMedia i vår strävan efter att komma ut på nya marknader och till nya kunder. Avtalet är intressant eftersom det är avser licensiering av en produkt utvecklad av AcadeMedia. Samarbetet innebär att EIPM kommer att implementera vår simulering i sina olika programutbud över hela världen, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. EIPM väljer AcadeMedia som leverantör tack vare simuleringsprodukten Reagens, vars flexibilitet kan tillfredsställa kraven på inköpsanpassad funktionalitet, kundfokus och utvecklat affärsmannaskap. Genom olika program tränar och utbildar EIPM idag professionella inköpare över hela världen på sju olika språk. Bland EIPMs kunder finns IBM, Colgate, Unilever, IKEA, Moulinex, Philips, Honeywell, Levi´s, Exxon, Roche, General Electric och Bayer. - Vi ser affären som början på ett långsiktigt samarbete där Reagens flexibilitet och anpassningsbarhet utnyttjas fullt ut. Många kommer att använda simuleringen, EIPM har köpt 1 500 licenser. Samarbetet kan utvecklas till att även omfatta övriga starka utbildningskoncept inom Academedia såsom e-Learning och utbildningsplattformar, säger Rolf Andersson, ansvarig projektledare på AcadeMedia Reagens.