×
 

AcadeMedia tar marknadsandelar i Skåne - tecknar enskilt största affären hittills

– Utbildningarna är viktiga för AcadeMedia Eductus i Skåne då detta är den enskilt största affären hittills för företaget i länet. Vi etablerar oss med affären på ytterligare fyra orter i länet, vilket också innebär att vi kan utöka samarbetet med de lokala arbetsförmedlingarna samt näringslivet i hela Skåne, säger Anders Blomkvist, regionchef på AcadeMedia Eductus.

– Vi fick uppdragen i hård konkurrens. Det var goda referenser samt nytänkande som fällde avgörandet. Utbildningsinsatsen präglas av stor flexibilitet och sätter individen i fokus, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

Målgruppen är variationsrik. Kravet är dock att deltagarna är arbetssökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Deltagarnas individuella mål varierar beroende på vilken frågeställning/handlingsplan de har med sig in i utbildningen. Gemensamt är att resultatet av den individuella studieplanen ska leda deltagaren vidare in i jobb, reguljära studier eller annan yrkesinriktad utbildning.

– Vi kommer att genomföra ett sammanhållet och gediget koncept med ett klart fokus på individuell planering. Slutmålet är alltid arbete. AcadeMedia har lång erfarenhet av att driva arbetsmarknadsutbildningar för Länsarbetsnämnden i Skåne, avslutar Anders Blomkvist.
Länsarbetsnämndens upphandling gällde sex orter i Skåne. AcadeMedia kommer att bedriva utbildning på fyra av dessa (Landskrona, Helsingborg, Hässleholm och Tomelilla).
Avtalen gäller för perioden 2006-10-22 till 2007-10-21. Länsarbetsnämnden har rätt (option på)att förlänga avtalen ytterligare 12 månader. Ordervärdet innefattar en garanti för alla orter på 8,5 miljoner kr med möjlighet för Länsarbetsnämnden att avropa utbildning upp till ett värde av 22 miljoner kr per år.