×
 

AcadeMedia stöttar elever i gymnasievalet    

Pandemin gjorde det svårare för elever i årskurs 9 att skaffa sig relevant information inför sitt val till gymnasiet. Under pandemiåret 2020 lanserade AcadeMedia därför sajten gymnasiekoll.se.
Gymnasiekoll

Syftet var att tillhandahålla information och vägledning om gymnasievalet till elever i hela Sverige. På sajten kan eleverna räkna ut sitt meritvärde, jämföra program och se inspirerande filmer om olika utbildningar. 

– När varken fysiska gymnasiemässor eller öppna hus på skolorna kunde genomföras var det viktigt att ändå nå ut till elever med information om gymnasievalet. Vi skapade gymnasiekoll.se för att möta eleverna i ett digitalt format där gymnasievalet blir mer lustfyllt istället för kravfyllt, säger Helena Thun, digital chef på AcadeMedia. 

Gymnasiekoll.se hade under förra läsåret över 30 000 unika besökare. På sajten kan eleverna se och jämföra Sveriges 18 olika gymnasieprogram och inriktningar och de kan få råd av elever som idag går på gymnasiet. Sajten kan få elever att inse att de har många fler valmöjligheter än de trodde. 

Nytt AI-baserat gymnasietest 

I år får eleverna även tillgång till ett nytt gymnasietest på sajten, som ska göra valet av program roligare och mer träffsäkert. 

– På gymnasiekoll.se skaffar eleverna sig valkompetens och de blir bättre rustade för att göra välgrundade val. Vårt nya AI-baserade test ska väcka nya tankar och visa eleverna att det finns flera möjliga vägar. I förlängningen är målet att elever väljer utbildning efter sina egna drivkrafter och inte efter vad deras kompisar gör, säger Helena Thun. 

Digital studievägledning ska minska avhopp och felval

På gymnasiekoll.se når eleverna också AcadeMedias kostnadsfria och digitala studie- och yrkesvägledning via tjänsten snackamedsyv.se. Här kan elever boka ett digitalt möte med en kvalificerad studie- och yrkesvägledare som ger dem individuell och objektiv vägledning om olika utbildningar och yrkesval. 

Den långsiktiga målsättningen är att gymnasiekoll.se och den kostnadsfria vägledningen hos snackamedsyv.se ska bidra till färre avhopp och felval. En annan effekt är att även vårdnadshavare får chans att bilda sig en uppfattning om vad gymnasievalet går ut på. 

– Vi vet att vår digitala vägledning erbjuder trygghet, lugn och motivation för elever som oroar sig för framtiden. Många vårdnadshavare vill ha en chans sätta sig in i valet till gymnasiet, för att kunna stötta och hjälpa sina barn. Detta gör vi möjligt med snackamedsyv.se, säger Evelin Löfvendahl, chef för AcadeMedia Vägledning.