×
 

AcadeMedia skriver vuxenutbildningsavtal i Göteborg

– Det känns oerhört roligt att kunna ta sig in på vuxenutbildningsmarknaden också i Göteborg, säger Jonas Johansson, chef för AcadeMedia Eductus region väst. Affären är strategiskt viktig då den skapar en plattform för ytterligare breddning av verksamheten i Göteborg inom utbildning för vuxna.

– Anbudsförfrågan från Göteborgs kommun lyfte fram vikten av ett flexibelt, individuellt och
verksamhetsförlagt lärande som skall leda till en ingång på arbetsmarknaden. Där är vi starka med vår stora och långa erfarenhet av både vuxenutbildningsentreprenader och arbetsmarknadsutbildning. Det gjorde oss intressanta som leverantör, menar Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

Uppdraget omfattar både grundläggande vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare med
start hösten 2007. Verksamheten syftar till att ge dessa människor kompetens för att kunna gå direkt ut i arbete och egen försörjning men också vidare till annan yrkesutbildning. Utbildningen baseras på en individuell studieplan utifrån den enskildes förutsättningar, lärstil, önskemål och behov.

Avtalen gäller för perioden 2007-07-01 till 2009-12-31. Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg har rätt (option på)att förlänga avtalen ytterligare maximalt 2 år. Omslutningen av avtalet i leverantörsledet år cirka 130 Mkr/år, 20 % av verksamheten utförs i egen regi. Avtalet omfattar flera delar och där totalt 9 leverantörer kommer att leverera en eller flera delar på avtalet.