×
 

AcadeMedia samlar skolledare från hela Sverige

Idag samlas närmare 500 skolledare och chefer från hela Sverige på AcadeMedias årliga ledarskapsträff. Ledarforum är en återkommande satsning och en viktig pusselbit i AcadeMedias arbete för att stärka ledarskapet inom svensk utbildning.

– Det är unikt att ledare från olika skolformer och delar av landet kommer samman på det här sättet. Som ledare inom AcadeMedia är man aldrig ensam, man ingår i ett större sammanhang där alla har ett renodlat fokus på att skapa bra utbildningar får barn, elever och deltagare, säger HR-direktör Lisa Oldmark.

På ledarforum får ledare från AcadeMedias förskolor, skolor, vuxenutbildningar och stödfunktioner ta del av föreläsningar, delta i seminarier och gemensamt ta sig an frågeställningar som är viktiga för framtidens utbildning.  

–En förskolerektor i Malmö kan ha mer gemensamt med en gymnasierektor i Luleå än vad man kanske kan tro. Det finns en enorm kraft i att dela perspektiv, kunskap och erfarenheter med kollegor som jobbar med helt andra saker, men där utbildning är den tydliga gemensamma nämnaren, säger Frida Wennö, utvecklingschef på AcadeMedia Academy och projektledare för ledarforum.

Ledarskapet är nyckeln

Nyligen kom en rapport från Skolverket som visar att omsättningen på rektorer är ett stort bekymmer för många grundskolor.

–Det är en signal som skolsverige behöver ta på stort allvar. Ledarskapet är viktigt i alla verksamheter och självklart är skolan inget undantag. Att vi har skickliga skolledare i Sverige, med goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag, är helt avgörande för framtiden. Det är precis därför som vi i alla år prioriterat frågan så högt, säger Lisa Oldmark.

–Vi har fantastiska ledare inom AcadeMedia och vi jobbar ständigt med att utveckla ledarskapet i alla delar av styrkedjan, med ett stark fokus på kärnuppdraget, säger hon.

Du kanske också är intresserad av