×
 

AcadeMedia rekryterar ny VD

Marcus Strömberg har rekryterats till ny VD för AcadeMedia AB. Marcus kommer närmast från Lernia, där han varit ansvarig för verksamheten inom Lernia Kompetensutveckling.

Marcus är 37 år och civilingenjör. Han har varit verksam inom Lernia sedan 1993 och har därigenom en gedigen erfarenhet inom utbildningsområdet. Marcus har sedan 1997 suttit i Lernias företagsledning och haft olika ledar- och affärsansvar. Sedan år 2000 har Marcus varit ansvarig för Lernia Kompetensutveckling, en verksamhet som idag omsätter ca 1,2 miljarder och har ca 1250 anställda fördelade på ca 60 lokala kontor. Marcus har lett verksamheten till en stark marknadsposition med god lönsamhet. Marcus har även varit ansvarig för uppbyggnad av den verksamhet inom Lernia som svarar för företagsutbildning. Även denna del har utvecklats framgångsrikt under de senaste åren.

Marcus erfarenheter och branschkunskap kommer att utgöra en väsentlig förstärkning i den fortsatta utvecklingen och tillväxten av AcadeMedia. Detta tillsammans med Marcus personliga egenskaper har varit en avgörande faktor vid rekryteringen.

- Det känns utmanande för mig att leda AcadeMedia in i framtiden. AcadeMedia är ett spännande företag med stor potential Jag är övertygad att AcadeMedia som börsbolag kommer att delta i konsolideringen av den fragmenterade utbildningsmarknaden, säger Marcus Strömberg.

- Jag är övertygad att Marcus erfarenhet och kunskap inom utbildningsområdet, dokumenterade ledaregenskaper och starka drivkraft blir en stor tillgång för AcadeMedia, säger bolagets styrelseordförande Roland Ljungberg.

- Rekryteringen av Marcus Strömberg till ny koncernchef för AcadeMedia AB tillsammans med de under 2004 gjorda förvärven av bolagen Eductus, Företagspoolen och Reagens, har medfört att företaget blivit mycket väl positionerat till att bearbeta framtidens utbildningsmarknad, fortsätter Roland Ljungberg.

Tidpunkten för Marcus tillträde som VD beror på hur fort han kan komma loss från sin nuvarande anställning. Styrelsen har beslutat att till dess Marcus är på plats utse Academedias ordf. Roland Ljungberg till tillförordnad VD. Under samma period kommer Håkan Berntsson att utses till styrelseordförande.