×
 

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022/23

AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning för 2022/23 finns nu tillgänglig på företagets hemsida samt som bifogad pdf i detta pressmeddelande. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 13-41.

Av hänsyn till miljön publiceras denna Års- och hållbarhetsredovisning endast digitalt.

För mer information kontakta:
Hanna Clausén, tf CFO
Telefon: +46 70 587 97 67
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl 08:00 CEST