×
 

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020/21

Coronapandemin har satt sin prägel på verksamhetsåret som avslutade 30 juni 2021. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag beskriver AcadeMedia hur pandemin medfört att utbildningssektorn tagit ett stort digitalt kliv framåt och hur vuxenutbildningssegmentet varit en viktig del för att lösa stora samhällsutmaningar och möjliggjort för tusentals människor att byta bana i livet. AcadeMedia lyfter även fram hur hållbarhetsarbetet utvecklats under året och hur verksamheten bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen.

AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning för 2020/21 finns tillgänglig på företagets webbsida samt som bifogad pdf i detta pressmeddelande. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 23-48.

Av hänsyn till miljön publiceras denna Års- och hållbarhetsredovisning endast digitalt.

För mer information kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 70 587 97 67
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl 08:00 CEST