×
 

AcadeMedia – preliminärt resultat för kvartal två 2007

Kvartal två (1 april – 30 juni)

• Nettoomsättningen ökar till 118,7 Mkr (55,8).
• Rörelseresultatet ökar till 7,7 Mkr (2,6).
• Rörelsemarginalen ökar till 6,5 % (4,7 %).
• Resultat efter finansnetto ökar till 6,4 Mkr (2,7).
• Resultat efter skattekostnad ökar till 4,5 Mkr (1,9).
• Resultat per aktie ökar till 0,93 kr (0,60).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden minskar till 1,8 Mkr (13,3).


Sex månader (1 januari – 30 juni)

• Nettoomsättningen ökar till 212,3 Mkr (111,2).
• Rörelseresultatet ökar till 14,0 Mkr (4,6).
• Rörelsemarginalen ökar till 6,6 % (4,1 %).
• Resultat efter finansnetto ökar till 11,7 Mkr (4,5).
• Resultat efter skattekostnad ökar till 8,1 Mkr (3,5).
• Resultat per aktie ökar till 1,77 kr (1,10).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden ökar till 22,4 Mkr (5,4).
• Nordens Teknikerinstitut AB är konsoliderat från och med 1 februari 2007.


Verksamheten

Viktiga händelser under kvartal två
• Över 1 250 nya elever bedöms börja på AcadeMedias gymnasiefriskolor hösten 2007.
• AcadeMedia Learning Consulting har tecknat avtal med Folksam, EON och Scania.
• Nio nya kommuner har tecknat avtal med NTI-distans.
• AcadeMedia Eductus har blivit vald som leverantör av privata förmedlingstjänster.
• AcadeMedia Eductus har tecknat ett viktigt avtal om rehabiliteringsprogram med Försäkringskassan.
• AcadeMedia har avyttrat sitt innehav i Netset AB.
• AcadeMedias yrkesutbildningar inom Masters bedöms starta med 500 nya deltagare.
• Kostnader om 2,3 Mkr tagna för satsningar på nya skolor och verksamheter.


Viktiga händelser efter periodens utgång

• Den 17 augusti 2007 tecknar AcadeMedia avtal om att förvärva friskolebolagen Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

• AcadeMedia säljer hosting-verksamheten i dotterbolaget Rekall AB till Phonera Network AB.


Förvärvsinformation

• AcadeMedia AB förvärvar 100 procent av aktierna i friskolorna Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

• Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr. Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till cirka 16 Mkr.


Preliminärt resultat
Det preliminära resultatet för AcadeMedia har inte granskats av företagets revisor. Det har framtagits för att presentera en proforma resultaträkning för första halvåret 2007 avseende de sammanslagna enheterna i AcadeMedia och Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB. Proformainformationen, liksom övrig information avseende transaktionen, presenteras idag i ett separat pressmeddelande. AcadeMedias fullständiga delårsrapport för kvartal två 2007 presenteras den 21 augusti 2007.

Presskonferens
AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff idag 20 augusti kl. 11:30. Presskonferensen hålls i Arnoldhuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 trappor i Stockholm.


Stockholm 20 augusti, 2007
AcadeMedia AB:s styrelse


För ytterligare information kontakta:
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Telefon: 0704-40 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia
Telefon: 0708-66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se


Kalendarium 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti
Extra bolagsstämma 10 september
Delårsrapport januari-september 8 november
Bokslutskommuniké för 2007 8 februari 2008