×
 

AcadeMedia planerar för fler nystarter i Tyskland

AcadeMedia har beslutat om cirka 600 nya förskoleplatser i Tyskland. Detta innebär att vi nu har beslutade nystarter motsvarande 3 300 förskoleplatser i regioner där efterfrågan är hög.

Idag, fem år efter etableringen har AcadeMedia drygt 5 000 förskoleplatser i Tyskland fördelade på 65 enheter. Expansionsplanen är tydlig. AcadeMedia har i dagsläget beslut på att öppna ytterligare förskolor med totalt cirka 3 300 platser inklusive de 600 nya platserna.

Det finns en omfattande pipeline av ytterligare enheter och det pågår förhandlingar med fastighetsbolag och myndigheter om 1700 platser till. Går dessa förhandlingar i lås kommer AcadeMedia att ha drygt 10 000 förskoleplatser i Tyskland. Majoriteteten av nystarterna sker i regioner där AcadeMedias mogna förskolor har ett 100 procentigt kapacitetsutnyttjande.

Som tidigare kommunicerats var målet för verksamhetsåret 2021/22 15 nystarter i Tyskland. Planen är nu att öppna 16-18 enheter.

Behovet av förskolor i Tyskland är fortsatt stort, det saknas cirka 350 000 platser. Tillgången på förskoleplatser har stor påverkan på både arbetsmarknaden och jämställdheten i landet.

- Tyska föräldrar ställer allt högre krav på den förskola de väljer åt sina barn, både vad gäller omsorg och lärande. Vår skandinaviska förskolemodell har högt anseende internationellt vilket skapar mycket goda förutsättningar för AcadeMedia i Tyskland. Tyskland är en viktig tillväxtmarknad för oss, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia.

För mer information, kontakta:
Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se