×
 

AcadeMedia ökar sina marknadsandelar i Dalarna — tecknar nytt avtal med Länsarbetsnämnden

- Uppdraget gör att vi stärker vår position inom förberedande utbildning och vi följer vår strategi att etablera oss i länen mellan Mälardalen och våra befintliga verksamheter i Sundsvall och Östersund, säger Lars Ollson, regionchef på Eductus. Uppdraget går under namnet Yrke & framtid. Målgruppen är långtidsarbetslösa, långtidsinskrivna, deltagare inom aktivitetsgarantin och personer som av olika skäl inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Med hjälp av aktiverande och motiverande utbildning är målet att deltagarna efter genomförd utbildning erhåller arbete — eller har en tydlig plan som visar hur de ska går vidare mot arbete eller utbildning. Utbildningarna inom Yrke & framtid innehåller bland annat: - Aktiv jobbsökning. Stort utrymme ges för aktiviteter som förbättrar arbetssökandet. - Meritportfölj. Deltagarna samlar på ett strukturerat sätt sina arbetserfarenheter och kompetenser. - Simulering. Syftet är att genom ett verklighetsbaserat lärande öka kunskapen och förståelsen för samhällets ekonomi, företagens villkor och rekryteringar. Simuleringen är framtagen av Reagens, som ingår i AcadeMedia-koncernen. - Friskvård. Syftet är att inspirera deltagaren till en förbättrad hälsosituation för att stärka sin plats på arbetsmarknaden. - Personlig marknadsföring - Aktivitetsplan. En planering som ligger till grund för de olika aktiviteter som krävs för att deltagaren ska nå målet och komma ut i arbetslivet. Avtalet som tecknats med Länsarbetsnämnden är ett Avropsavtal; det finns en garanti på miniminivåer för antalet deltagare per vecka. Avtalet sträcker sig fr. o. m. 29/8 2005 t. o. m. 31/12 2006. Genom Eductus utbildningar stärks både deltagarnas kunskap, självkänsla och därmed konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Slutmålet är alltid arbete.