×
 

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med cirka fem procent organiskt

Baserat på preliminära elevtal ökar antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment med cirka fem procent i första kvartalet 2020/21 jämfört med motsvarande period föregående år. Tidiga mätningar indikerar att det genomsnittliga antalet barn och elever på AcadeMedias förskolor och skolor kommer vara drygt 85 500 (81 468) under första kvartalet. Tillväxten i alla tre skolsegment är helt hänförlig till organisk tillväxt. Siffrorna är preliminära.AcadeMedias förskolor växer med cirka tre procent genom nystarter

Tidiga mätningar visar att det genomsnittliga antalet förskolebarn förväntas öka med cirka tre procent till drygt 20 600 barn (20 015) i första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Siffrorna är preliminära och kan förändras. Förskolesegmentet består av 266 (253) förskolor i Sverige, Norge och Tyskland, varav fyra öppnat under första kvartalet 2020/21.

Under verksamhetsåret 2020/21 planeras 10-15 nystarter i Tyskland med drygt 1 050 platser varav en öppnade under första kvartalet. Som tidigare kommunicerats ligger de befintliga nystartsplanerna i Tyskland fast, men de är något försenade på grund av Covid-19. I augusti 2020 beslöt AcadeMedias styrelse om ytterligare nystarter med cirka 700 platser vilket innebär att kontrakterade nystarter efter 2020/21 förväntas omfatta totalt drygt 2 150 platser. Detta innebär att inom ett par år kommer antalet förskoleplatser i AcadeMedias regi i Tyskland att vara fler än 7 000. Utöver detta förhandlar vi om ytterligare ett antal nystarter.

AcadeMedias grundskolor växer med närmare sex procent organiskt

Tidiga mätningar visar på en ökning av genomsnittligt antal elever med närmare sex procent till cirka 26 100 (24 689) under första kvartalet. Tillväxten är hänförlig till fler elever på befintliga enheter samt förvärv av två skolor med cirka 840 barn och elever. Förvärven genomfördes under verksamhetsåret 2019/20. Siffrorna är preliminära och kan förändras.

Grundskolesegmentet består totalt av 111 (108) enheter i Sverige.

AcadeMedias gymnasieskolor växer med drygt fem procent genom nystarter

Tidiga mätningar visar på ett ökat genomsnittligt antal elever på drygt fem procent till cirka 38 700 (36 764) i första kvartalet. Tillväxten beror dels på att fyra nya skolor öppnats, dels på att sju nystarter från hösten 2019 och 2018 har fyllt på med ytterligare en årskull, och dels på att fler elever valt att börja på andra befintliga enheter. Årets fyra nystarter kommer ha en kapacitet på cirka 1 100 elever när de är fullt utbyggda. Siffrorna är preliminära och kan förändras.

Totalt består segmentet av 147 (143) gymnasieskolor i Sverige, varav fyra öppnat under första kvartalet 2020/21.

För mer information, kontakta:
Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 4 september 2020 kl. 08.00.