×
 

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,5 procent

Antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment ökar med 4,5 procent för första kvartalet 2017/18 jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att det genomsnittliga antalet barn och elever som går på någon av bolagets förskolor eller skolor  är 68 098 (65 143) under kvartalet. Siffrorna är preliminära. Vid början av höstterminen startade sju nya gymnasieskolor i Sverige i enlighet med vad som kommunicerats tidigare. Totalt ca 370 elever har börjat i årskurs ett i dessa sju skolor. Detta innebär att gymnasiesegmentet för första gången tar in 10 000 elever i årskurs ett. I för- och grundskolesegmentet har en förskola och två mindre grundskolor med tillsammans cirka 310 barn och elever avvecklats inför läsåret 17/18. I det internationella förskolesegmentet har två nya enheter startats, en i Tyskland och en i Norge.

För- och grundskolesegmentet ökar det genomsnittliga antalet barn och elever med 1,6 procent till 31 111 (30 613) i första kvartalet. Gymnasiesegmentet ökar genomsnittligt antal elever med 4,3 procent till 26 918 (25 802) i första kvartalet. Segmentet internationell förskola har ökat kraftigast med 15,4 procent till 10 069 (8 727) till följd av Stepkeförvärvet samt andra förvärv och nystarter i Norge.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-mail: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdag den 3 oktober 2017, kl. 08.00.