×
 

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämman 2016

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 18 december 2015, består av:

  • Erika Henriksson*, Marvin Holding Limited
  • Rune Andersson, Mellby Gård
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Ulf Mattsson* (styrelsens ordförande)

Ordförande i valberedningen är Rune Andersson.

Styrelsen i AcadeMedia AB (publ)

____________________________

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 17 november 2016 kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 29 september 2016.


För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763-111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se  

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 10:00 CET.


* Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen bör högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, enligt koden för svensk bolagsstyrning. AcadeMedia har ändå valt att låta Erika Henriksson och Ulf Mattsson ingå i valberedningen.