×
 

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2022

I enlighet med principer antagna av årsstämman 2020 ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman den 30 november 2022 består av följande ledamöter:

Rune Andersson, Mellby Gård
Mats J. Andersson, Nordea Fonder
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 30 november 2022 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 12 oktober 2022.

För mer information, kontakta:
Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 8 794 43 77
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se