×
 

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2019

Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 22 november 2018, består av:
Rune Andersson, Mellby Gård
Erik Durhan, Nordea Fonder
Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

För ytterligare information se
https://corporate.academedia.se/bolagsstyrning/valberedning/

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 26 november 2019 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 1 oktober 2019.

För mer information, kontakta:

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se