×
 

AcadeMedia offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/2022

AcadeMedias nettoomsättningen ökade med 4,9 procent i det fjärde kvartalet och beräknas uppgå till cirka 3 850 MSEK (3 672). Genomsnittligt antal elever, exklusive vuxenutbildningssegmentet, ökade med 3,6 procent och uppgick till 93 308 (90 032). Justerat rörelseresultat förväntas ligga i nivå med föregående år, cirka 280 MSEK (281).

Övergripande har verksamheten utvecklats väl med fortsatt god elevtalsökning. Rörelseresultatet påverkades av lägre lönsamhet i den norska förskoleverksamheten samt lägre deltagarvolymer i delar av vuxenutbildningssegmentet till följd av en stark arbetsmarknad efter pandemin.

 

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. AcadeMedia kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan bokslutskommunikén för 2021/22 publiceras tisdagen den 30 augusti 2022 klockan 08:00, vilket tidigare kommunicerats.

 

För mer information, kontakta:

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

 

 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 20 juli 2022 kl 08:00.