×
 

AcadeMedia och Internationella Handelshögskolan erbjuder ett Internationellt Executive MBA-program online

MBA-programmet kommer att dra nytta av Internationella Handelshögskolans starka profil inom entreprenörskap och internationell affärsutveckling, samt AcadeMedias erfarenhet av Onlineutbildning. Onlineutbildning för yrkesverksamma är ett av de områden som växer starkast på den internationella marknaden och vi bedömer att det finns ett stort internationellt behov av ett Executive MBA-program med ett tydligt fokus på entreprenörskap och möjligheter i en allt starkare globalisering.

AcadeMedia kommer att genom sitt dotterbolag NTI-skolan ansvara för internationell marknadsföring och försäljning samt säkerställande av att bästa möjliga on-linepedagogik genomsyrar programmet. AcadeMedia är ett av Sveriges största utbildningsföretag och ledande avseende utbildning på nätet med ca 10 000 aktiva studerande. Bolaget har bl.a. bedrivit ett nära samarbete med andra Högskolor för att leverera on-linekurser av högsta kvalitet. Internationella Handelshögskolan har en internationellt ledande position inom entreprenörskapsområdet, har etablerade samarbeten med övriga ledande universitet inom området och bedriver flera utvecklingsprojekt för att stärka den internationella affärsutvecklingen hos enskilda företag och i olika branscher.

”Detta är ett viktigt steg i vår satsning på att utveckla vår internationella verksamhet och vår verksamhet inom högre utbildning för yrkesverksamma. Vi är övertygade om att mycket av framtidens utbildning kommer att levereras online. Vi ser fram emot ett samarbete med Internationella Handelshögskolan som på så få år etablerat sig som en ledande aktör och vi ser en rad nya möjligheter även framöver”
säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

”Vi vill bygga vidare på den starka internationella position vi byggt både inom entreprenörskap och inom internationell affärsutveckling och ser vårt samarbete med AcadeMedia som en spännande möjlighet att få in ledande kompetens inom användningen av nya media och ny pedagogik för att nå till de allt mer svårnådda yrkesverksamma specialisterna och beslutsfattarna” säger Niclas Adler, VD Internationella Handelshögskolan.


Fakta om JIBS
Internationella Handelshögskolan lanserades 1994 som ett alternativ till de redan väletablerade Handelshögskolorna i Sverige. Internationella Handelshögskolans profil är entreprenörskap, näringslivsförnyelse och internationalisering. Man sysselsätter omkring 30 professorer och ytterligare 130 forskare inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, informatik och statsvetenskap. Forskning bedrivs också genom fem ämnesöverskridande centrum och nyligen har ett nytt affärsutvecklingsteam bildats för en satsning på internationella utbildningsprojekt.

Göteborg 2008-06-24

AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

VD JIBS Niclas Adler
Telefon: 036 10 19 01 eller 076 118 19 01
E-post: niclas.adler@ihh.hj.se