×
 

AcadeMedia kommer att rapportera ett förbättrat resultat i kvartal 3

I kvartalsrapporten för kvartal två 2007 lämnades följande utsikt för kvartal tre och kvartal fyra.

”Resultatet i kvartal tre kommer säsongsmässigt att vara svagare än kvartal två och påverkas av kostnader för nysatsningar samt av en fortsatt svag utveckling av vuxenutbildningen. Bolaget ser positivt på möjligheten att fortsätta utveckla AcadeMedia under lönsamhet och förväntar sig förbättrade marginaler i kvartal fyra.”

De förbättrade marginalerna har kommit redan i kvartal tre, jämfört med vad som skrevs i utsikten i delårsrapporten för kvartal två. Som en följd av detta meddelas att delårsrapporten för kvartal tre kommer att redovisa ett bättre resultat jämfört med den utsikten som lämnades i delårsrapporten för kvartal två.

Mer information kommer att lämnas i delårsrapporten för kvartal tre 8 november 2007.
AcadeMedia ABs styrelse 19 oktober 2007