×
 

AcadeMedia kommenterar Covid-19

Samtliga AcadeMedias förskolor i Norge och Tyskland påverkas av nationella och regionala beslut att stänga förskolor och skolor. Skolpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige är samtliga verksamheter öppna.

Situationen kan komma att ändras snabbt och AcadeMedia följer utvecklingen av Covid-19 noga och nationella och regionala direktiv följs skyndsamt.

 

Norge beslutar om stängning av förskolor

AcadeMedia driver 104 förskolor i Norge med cirka 9 400 barn som omfattas av den norska regeringens beslut att stänga samtliga förskolor och skolor. Beslutet gäller från klockan 18:00 den 12 mars till och med torsdag den 26 mars. Stängningen kan förlängas om den norska regeringen bedömer att behov finns.

Många av AcadeMedias förskolor i Norge kommer dock att hållas öppna för kritiskt samhällsviktiga grupper såsom hälso-och sjukvårdspersonal och polis.

Skolpengen i Norge kommer att betalas ut under den beslutade stängningsperioden.

 

Tyskland beslutar om stängning av förskolor

AcadeMedia driver 46 förskolor i Tyskland med cirka 3 400 barn. Samtliga AcadeMedias förskolor berörs av stängningsbesluten som beordrats av respektive delstatsregering. Besluten gäller från 16 mars till och med 18 april med mindre regionala skillnader.

Samtliga förskolor ska under hela stängningsperioden ge viss tillgänglighet till föräldrar som arbetar inom samhällskritisk verksamhet.

Ersättningen från respektive delstat/stad är oförändrad under stängningsperioden.

 

Sverige behåller skolor öppna men ändrar regelverk som möjliggör för distansundervisning

I Sverige är samtliga verksamheter öppna. Ett nytt regelverk har införts som möjliggör för huvudmännen att tillgodose elevers behov av undervisning under andra former än tidigare. AcadeMedias verksamheter i Sverige förbereder nu för att kunna tillgodose elever och deltagares utbildningsbehov om en stängningssituation skulle bli aktuell. AcadeMedia har en etablerad och god infrastruktur för distansundervisning som kan göras tillgänglig för fler.

Bedömningen är att skolpengen i Sverige kommer att erhållas även vid en stängningssituation. Inom vuxenutbildningen säkerställer vi kontinuitet i utbildningarna i nära samråd med våra beställare. Förutsättningen att bedriva distans- och fjärrundervisning inom vuxenutbildningen är god.

AcadeMedia har krisorganisationer i alla tre länder där vi är verksamma. Dessa arbetar kontinuerligt med att stötta våra verksamheter och för att säkerställa att myndigheters beslut och rekommendationer följs. AcadeMedia har ett stort ansvar för att skydda våra medarbetare, barn, elever och deltagares hälsa. AcadeMedia har även ett stort ansvar för att stötta våra verksamheter och samhället genom att bidra till att begränsa smittspridningen. 

 

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

 

Anders Porelius, Presschef
Telefon: +46 73 089 43 80
E-post: anders.porelius@academedia.se

 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se