×
 

AcadeMedia har fått tillstånd att starta ytterligare sex nya gymnasieskolor

AcadeMedia har fått tillstånd av Skolverket att etablera nya fristående gymnasieskolor i Kalmar, Malmö, Nyköping, Södertälje, Örnsköldsvik samt på Gotland. AcadeMedia har även fått nya program godkända på befintliga skolor i Halmstad, Kungsbacka och Varberg.

AcadeMedia driver idag fyra gymnasiekoncept: NTI-gymnasiet, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Ljud- och Bildskolan samt Drottning Blankas gymnasium. Dessa har verksamhet på 30 orter i Sverige och har sammanlagt 3.900 elever.

Bland de nya tillstånden finns ett godkännande av Handelsgymnasiet som blir bolagets femte profil. Handelsgymnasiet är en yrkesförberedande utbildning med lärlingsprofil mot handels- och tjänstesektorn.

För mer information om läget för nya ansökningar hänvisas till en översikt som finns i bilagd pdf-fil till denna pressrelease. AcadeMedia kommer fortlöpande att meddela nya godkända tillstånd på sin hemsida. Motsvarande information finns på skolverkets hemsida.

I dagsläget motsvarar de godkända tillstånden ytterligare över 2.000 elever i fullt utbyggda skolor.

Med de nya tillstånden kommer AcadeMedias tillväxt överstiga tidigare kommunicerade 20 procent för 2008 och för 2009.


Göteborg 2008-01-17

AcadeMedia AB (publ)