×
 

AcadeMedia har fått tillstånd att starta nya gymnasieskolor

AcadeMedia har fått 3 nya tillstånd av Skolverket att etablera fristående
gymnasieskolor i Borås, Stockholm och Sollentuna. När skolorna är fullt
utbyggda kommer 810 elever gå på dessa skolor. För närvarande går 3900
elever på AcadeMedias gymnasieskolor. Av de övriga ansökningar som
AcadeMedia lämnat in till Skolverket för behandling har ännu inga besked
meddelats.
AcadeMedia har idag 4 skolprofiler. Bland dessa nya tillstånd finns också ett
godkännande av Handelsgymnasiet som blir bolagets femte profil. Handelsgymnasiet
är en yrkesförberedande utbildning med lärlingsprofil mot handelsoch
tjänstesektorn. Academedia har sedan tidigare meddelat att antalet elever
har ökat med 22 % till 3900 elever. Den utvecklingen bedömdes då fortsätta
med en ökning om 20 % 2008 och 20 % 2009. Med de nya tillstånden
kommer denna tillväxt ytterligare förbättras.
AcadeMedia kommer fortlöpande att meddela nya godkända tillstånd på sin
hemsida. Motsvarande information finns på skolverkets hemsida.