×
 

AcadeMedia har beslutat om ytterligare nystarter av förskolor i TysklandNystarter i norra Tyskland

AcadeMedias styrelse har beslutat om nystarter av tre förskolor inom varumärke Stepke i Nordrhein-Westfalen som är Tysklands folkrikaste delstat i norra Tyskland. De tre förskolorna öppnar på följande orter:

-          Bielefeld, med plats för 72 barn. Planerad öppning i augusti 2021.

-          Kerpen, med plats för 73 barn. Planerad öppning i januari 2022.

-          Essen, med plats för 65 barn. Planerad öppning i januari 2022.

Alla tre ligger i nära anslutning till AcadeMedias övriga Stepke-förskolor i norra Tyskland.

– Sedan vi tog steget in i Tyskland 2016 har vi märkt att det finns en stark tilltro till hur vi jobbar med förskola i Sverige och Norge och det är tydligt att vi kan vara med och göra stor skillnad för tyska familjer, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia. Under 2020/21 planerar AcadeMedia att öppna cirka 15 nya förskolor med plats för cirka 1100 barn i Tyskland. Med alla beslutade nystarter i Tyskland kommer verksamheten inom ett par år att omfatta mer än 7000 barn i våra tyska förskolor, vilket är mycket positivt.

Stort behov av förskoleplatser

En nationell lagstiftning infördes 2013 som fastställer att alla barn över ett år ska ha en garanterad förskoleplats. Att erbjuda förskola från tidig ålder gynnar jämställdheten mellan män och kvinnor. Behovet av fler förskoleplatser i Tyskland är enormt, beräkningar visar att det saknas så många som 350 000 platser.

– I Sverige har det länge varit självklart att alla barn har tillgång till en förskoleplats, så att båda föräldrarna har möjlighet att arbeta. Men i många andra länder är det inte lika självklart. Att göra förskolor mer tillgängliga för tyska familjer är också en fråga om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, säger Marcus Strömberg. Det är spännande att vara med och bidra till Tysklands samhällsbyggnad på det här sättet.

Förskolorna börjar nu öppna igen efter nedstängningen

Coronapandemin och nedstängningen av stora delar av det tyska samhället har varit en stor påfrestning även för förskolorna, men nu börjar samhället återgå till det normala. Förväntan är att förskolorna i Tyskland kommer att öppna upp för fler föräldragrupper och att de efter sommaren kommer att återgå till en mer normal verksamhet.

Fakta: AcadeMedias förskolor i Tyskland

  • AcadeMedia har per utgången av tredje kvartalet 47 förskolor i Tyskland.
  • Verksamheten bedrivs i fem bündesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin/Brandenburg samt Baden-Württemberg under fyra olika varumärken Joki, Stepke, Espira Kinderbetreuung och Kita Luna.
  • Varje varumärke har ett eget pedagogiskt koncept.
  • AcadeMedia har drygt 900 medarbetare i Tyskland