×
 

AcadeMedia gör instegsförvärv i Nederländerna

AcadeMedia har ingått en överenskommelse om att förvärva 100 procent av aktierna i förskolebolagen Blokkentrein och Le Garage Kinderopvang. Förvärvet är ett instegsförvärv på den nederländska marknaden och öppnar för fortsatt internationell tillväxt. Förvärvet omfattar två förskolor med cirka 240 barn och omsätter drygt 2,7 MEUR per år. Verksamheterna ingår från den 1 april 2022 i AcadeMedias förskolesegment.

Nederländerna har en väl utvecklad och uppskattad privat utbildningssektor. Förskolemarknaden är fragmenterad och efterfrågan på förskoleplatser i de större städerna är stor trots att marknaden är relativt mogen. AcadeMedia ser en god potential i en konsolidering av marknaden där vi, med vår erfarenhet och vårt fokus på kvalitet, kan skapa en attraktiv förskolegrupp.

  • Vi ser att det finns goda möjligheter för AcadeMedia att etablera sig som en viktig aktör inom förskola i Nederländerna. Genom förvärvet får vi tillgång till ett bra managementteam som kan bidra till den fortsatta expansionen. Vår avsikt är att under de kommande åren bygga upp en förskolegrupp i Nederländerna, främst genom förvärv, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

AcadeMedia har länge tittat på expansion utanför befintliga marknader och med detta instegsförvärv realiseras dessa planer. Efter förvärvet kommer förskolesegmentet att omfatta cirka 290 enheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Organisatoriskt kommer den nederländska verksamheten att ingå i den tyska.

För mer information, kontakta:
Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxen-studerande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se