×
 

AcadeMedia ger yrkeslärare en bra start på nya karriären  

För den som väljer att börja jobba som yrkeslärare kan steget in i skolans värld vara en stor omställning. Därför har AcadeMedia sedan många år ett särskilt utbildningsprogram för nya yrkeslärare som saknar formell behörighet.
Bild på tre yrkeslärare

På bilden: Daniel Högfeldt och Thomas Sjöqvist från Praktiska Karlstad och Rickard Olsson från Praktiska Bromma

– De som undervisar i yrkesämnen har ofta lång erfarenhet från arbetslivet och gedigna ämneskunskaper. Syftet med vår utbildning är att ge dem möjlighet att också utvecklas till skickliga lärare, säger Annika Falmann, utvecklingsledare för AcadeMedias praktiska gymnasieområde och ansvarig för utbildningen.  

– Behovet av bra yrkeslärare är stort, därför är det viktigt att vi skapar bra vägar in i läraryrket för den som väljer att byta bana, säger hon. 

Att fler elever väljer en yrkesutbildning på gymnasiet kan bidra till att råda bot på de rekryteringsproblem som många branscher larmar om. Men om fler elever väljer yrkesutbildningar behöver Sverige också fler lärare som kan undervisa framtidens elektriker, mekaniker och undersköterskor. 

Obligatorisk för nya lärare  

Programmet som AcadeMedia erbjuder heter Praktiska i Lärande (PiL) och har funnits i tolv år. För nya yrkeslärare inom AcadeMedias praktiska gymnasieområde är det obligatoriskt och i år deltar 56 yrkeslärare från Ystad i söder till Luleå i norr. 

– Syftet är naturligtvis att våra elever ska få så bra undervisning som möjligt, så att de når målen för den utbildning de valt och senare blir attraktiva på arbetsmarknaden, säger Annika Falmann.  

Utbildningen innehåller många olika delar och ger en grundläggande förståelse för skolans breda och komplexa uppdrag.  

– Det handlar om allt ifrån att förstå skolans demokratiuppdrag till att kunna tolka styrdokument och veta hur man förbereder och följer upp elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Lärare idag gör väldigt mycket mer än att bara förmedla kunskaper och där ser vi att det finns ett behov av hjälp och stöttning, säger Annika Falmann.  

Finns inga formella krav  

Bristen på legitimerade yrkeslärare är stor och det finns inga krav på att skolhuvudmän ska erbjuda den här typen av utbildningsinsatser. Men inom AcadeMedia är den uppskattad, berättar Annika Falmann.  

– Vi får oerhört positiv respons från de lärare som går PiL. I de uppföljningar vi gör anger många att de blivit mer intresserade av att läsa vidare och ta en examen. Samtidigt har de som väljer att inte läsa vidare fått en bra grund att stå på, säger hon.  

Daniel och Thomas har sadlat om till yrkeslärare 

En av PiL-deltagarna det här läsåret är Thomas Sjöqvist. Han valde att söka sig till skolans värld när han såg i en annons att Praktiska Gymnasiet i Karlstad sökte en fordonslärare. 

– Jag var bilmekaniker i 25 år och tänkte att det vore kul att göra något annat och här sitter jag nu. Jag hade inga förväntningar, jag hade aldrig varit i skolans värld tidigare. Men jag tyckte direkt att det var kul och spännande. Ingen dag är den andra lik och det känns tryggt att lära ut något jag jobbat med, det sitter i ryggraden. På ett sätt är jag fortfarande i branschen, säger han. 

Daniel Högfält, målerilärare på Praktiska Gymnasiet i Karlstad, går också PiL i år. Han tycker att det är bra att få en rejäl introduktion till skolans värld. 

– Man har ju koll på vad man ska göra rent praktiskt, men det är så mycket annat runt själva utlärningen. Här får man bra riktlinjer kring hur man ska lägga upp arbetet och vad det egentligen betyder, man får med sig en helt annan bredd, säger han. 

Fakta om PiL  

Den första PiL-utbildningen startade 2012.  

Syftet med utbildningen är att ge yrkeslärare en gemensam kunskap och grundsyn i teman som berör det dagliga arbetet på skolan. Utbildningen ska bidra till ökad kvalitet på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och därmed en högre måluppfyllelse för eleverna.  

Utbildningen genomförs under ett läsår där digitala träffar varvas med fysiska. 

Sedan läsåret 2021/22 erbjuds utbildningen även till icke-legitimerade lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena. 

Du kanske också är intresserad av