×
 

AcadeMedia ger nya yrkeslärare en bra start  

Att fler elever väljer en yrkesutbildning på gymnasiet kan bidra till att råda bot på de rekryteringsproblem som många branscher larmar om. Men om fler elever väljer yrkesutbildningar behöver Sverige också fler lärare som kan undervisa framtidens elektriker, mekaniker och undersköterskor.

Bild på lärare och elev på Praktiska Gymnasiet Nacka

De som undervisar i yrkesämnen har ofta lång erfarenhet från arbetslivet och gedigna ämneskunskaper. Men att ta klivet in i skolans värld kan innebära en stor omställning. 

Inom AcadeMedia finns ett särskilt utbildningsprogram för nya yrkeslärare som saknar formell behörighet. 

-Syftet är att ge yrkesskickliga personer möjlighet att också utvecklas till skickliga lärare. Behovet av bra yrkeslärare är stort och det är därför viktigt att vi skapar bra vägar in i läraryrket för den som väljer att byta bana, säger Annika Falmann, utvecklingsledare för AcadeMedias praktiska gymnasieområde och ansvarig för utbildningen. 

Obligatorisk för nya lärare 

Programmet heter Praktiska i Lärande (PiL) och har funnits i tio år. För nya yrkeslärare inom AcadeMedias praktiska gymnasieområde är det obligatoriskt och i år har det rekordmånga deltagare. 

-Syftet är naturligtvis att våra elever ska få så bra undervisning som möjligt, så att de når målen för den utbildning de valt och senare blir attraktiva på arbetsmarknaden, säger Annika Falmann. 

Utbildningen innehåller många olika delar och ger en grundläggande förståelse för skolans breda och komplexa uppdrag. 

-Det handlar om allt ifrån att förstå skolans demokratiuppdrag till att kunna tolka styrdokument och veta hur man förbereder och följer upp elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Lärare idag gör väldigt mycket mer än att bara förmedla kunskaper och där ser vi att det finns ett behov av hjälp och stöttning, säger Annika Falmann. 

Finns inga formella krav 

Bristen på legitimerade yrkeslärare är stor och det finns inga krav på att skolhuvudmän ska erbjuda den här typen av utbildningsinsatser. Men inom AcadeMedia är den uppskattad, berättar Annika Falmann. 

-Vi får oerhört positiv respons från de lärare som går PiL. I de uppföljningar vi gör anger många att de blivit mer sugna på att läsa vidare och ta en examen. Samtidigt har de som väljer att inte läsa vidare fått en bra grund att stå på, säger hon. 

En av de lärare som går PiL det här läsåret är Maria Spens som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet på Praktiska gymnasiet i Nykvarn. 

-Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1999 och har arbetat inom både slutenvård och öppenvård. Jag tycker att det är fantastiskt bra att vi yrkeslärare erbjuds den här möjligheten inom AcadeMedia, som ny får jag en grundlig vägledning in i läraryrket, säger hon. 

-Utbildningen tar verkligen upp det som jag möter varje dag i min roll som lärare. Det gör att innehållet känns relevant och jag kan genast testa och utvärdera det jag lär mig, säger hon. 

"Otroligt bra upplägg"

Jocke Alftberg, el-lärare på Praktiska gymnasiet i Märsta, gick PiL för ett par år sedan. Efter många år som bland annat installationselektriker och projektledare på olika företag valde han att ta klivet in i klassrummet. 

-Det var ett otroligt bra upplägg när jag gick PiL och man fick en bra inblick i skolans värld. Det var mycket som var nytt för mig, till exempel hur man jobbade med elevhälsa, specialpedagogik och lärlingsutbildningar. Jag fick även med mig en bra pedagogisk grund, berättar han. 

-Det var också givande att träffa andra som var nya i läraryrket, för att dela erfarenheter och tankar, säger Jocke Alftberg. 

Fakta om PiL 

Den första PiL-utbildningen startade 2012. 

Utbildningen genomförs under sammanlagt 24 digitala lektionspass under två år. 

Från och med läsåret 2021/22 erbjuds utbildningen även till icke-legitimerade lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena. 

Syftet med utbildningen är att ge yrkeslärare en gemensam kunskap och grundsyn i teman som berör det dagliga arbetet på skolan. Utbildningen ska bidra till ökad kvalitet på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och därmed en högre måluppfyllelse för eleverna. 

Läs mer på temat yrkesutbildning

Du kanske också är intresserad av