×
 

AcadeMedia förvärvar Winford College och breddar verksamheten i Nederländerna

AcadeMedia har förvärvat samtliga aktier i Winford College BV. Förvärvet omfattar verksamheter inom grundskola och gymnasium och breddar AcadeMedias befintliga verksamhet i Nederländerna till att omfatta utbildning från förskola till gymnasieutbildning. Winford College hade en omsättning 2022/23 på 13,6 MEUR och en EBITDA på 2,0 MEUR.

"Vi fortsätter vår strategi att växa internationellt. Winford College har en mycket fin verksamhet och vi ser fram emot att välkomna dem in i vår organisation”, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia. 

I och med förvärvet kommer AcadeMedias internationella verksamhet utgöra drygt 25 procent av den totala omsättningen. Verksamheten i Nederländerna kommer bestå av totalt 20 enheter, varav 10 förskolor och 10 grund och gymnasieskolor.

Om Winford College
Winford College driver 10 skolor och specialiserar sig på individanpassat lärande samt tvåspråkig undervisning. Under verksamhetsåret 2022/23 hade verksamheten cirka 600 elever.

Winford College omsatte 2022/23 13,6 MEUR och EBITDA på 2,0 MEUR. Utbildningar finansieras främst av privata avgifter.

För mer information, kontakta:
Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, tf CFO
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 15 augusti 2023 kl 08:00.