×
 

AcadeMedia förvärvar Sandviks AS och inleder satsning på nya utbildningstjänster

AcadeMedia har ingått en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Sandviks AS för 87 MNOK. Bolaget erbjuder främst produkter och tjänster som inspirerar barn till läsning i tidig ålder. AcadeMedia startar i och med förvärvet ett nytt affärsområde för att tillhandahålla olika typer av produkter och tjänster för utbildningsmarknaden. Sandviks AS svenska och norska verksamhet omsatte cirka 103 MNOK 2021 och hade en EBIT på cirka 14 MNOK. 

"Sandviks långa erfarenhet av att skapa inspiration och läsglädje för barn redan från tidig ålder, och AcadeMedias erfarenhet från utbildningssektorn gör att vi tillsammans kommer att kunna ta fram utbildningsrelaterade produkter och tjänster som stärker barns lärande och utveckling", säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

Förvärvet i korthet:

  • Preliminär köpeskilling för Sandviks AS är 88 MNOK och kassa- och skuldfritt värde (Enterprise Value) uppgår till 87 MNOK. Faktisk nettokassa fastställs i samband med tillträde.
  • Sandviks verksamhet i USA ingår inte i förvärvet.
  • Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet verksamhetsåret 2021/2022.
  • Säljare är Bay Capital AS som ägs av familjen Sandvik.
  • AcadeMedia bedömer att det finns potential att utveckla verksamheten, både på befintliga och nya marknader. Under 2021 omsatte Sandviks AS svenska och norska verksamhet 103 MNOK och hade ett rörelseresultat på cirka 14 MNOK. 2022 förväntas bolaget omsätta cirka 105 MNOK och generera en EBIT om cirka 15 MNOK.

Sandviks har sedan 1965 skapat fysiska och digitala produkter och tjänster som inspirerar barn till läsning. Mest känd är Goboken, en bokklubb för barn med 40 000 medlemmar i Norge och Sverige.

För mer information, kontakta:
Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om Sandviks AS
Sandviks har sedan starten 1965 skapat inspiration och läsglädje för barn genom böcker och produkter anpassade efter barnets ålder och utveckling i Norge och Sverige. Företaget har ett brett utbud av böcker för barn och digitala gemenskaper och appar för föräldrar. Sandviks står bland annat bakom varumärkena Goboken och Babyvärlden (app). Företaget har 23 anställda.

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se