×
 

AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB

AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB - ett spjutspetsföretag inom verksamhetssimuleringar. AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB. AcadeMedia stärker därmed ställningen som det ledande företaget för tjänster inom hela Knowledge Supply Chain med fokus på mätbart resultat. Genom Reagens' simuleringar får kundernas personal en helhetsförståelse som skapar samsyn och motivation till förändring. Personalen får genom Reagens simuleringar möjlighet att simulera sig fram till den effektivaste strategin för att nå de mål ledningen satt upp. Reagens olika simuleringsverktyg utgör dessutom ett fortlöpande stöd för företagsledning och personal i det dagliga beslutsfattandet och verkställigheten. Reagens är en utmanare till BTS AB och Celemi AB inom området företagssimuleringar. På kort tid har Reagens genom sitt innovativa synsätt på simuleringar attraherat stora kunder som uppskattar Reagens nytänkande. Man har exempelvis kunder som OKQ8, KappAhl, Stora Enso, Handelshögskolan Göteborg, SAS, Volvo Group, Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att nämna några. I Norge har man kunder som Bertel O Steen (Mercedes), Stenqvist, Agresso och Finn.no. För Volvo Group har man även genomfört simuleringar internationellt. AcadeMedias system för produktlanseringar som idag används av bl.a. Volvo Cars vid lansering av nya bilmodeller möjliggör spännande kombinationsmöjligheter. Reagens har även simuleringar som riktar sig mot den offentliga sektorn där man idag har avtal med exempelvis Banverket, KomRev, Linköpings Kommun och Hässleholms Sjukhusorganisation. "Förvärvet följer AcadeMedias strategi om att öka tillväxttakten organiskt och via förvärv inom tillväxtområden med ett konsekvent krav på lönsamhet. Förvärvet stärker AcadeMedias position inom kompetensutveckling som prestationsförbättrande initiativ. Förvärvet av Regens kommer att bidra positivt till AcadeMedias resultat redan i år. "Vi är väldigt nöjda med affären som ger oss en möjlighet, att integrera Regens' unika kompetens inom simulering med AcadeMedias kompetens att skapa mätbara prestationsförbättringar med kompetensutveckling", säger AcadeMedias VD Lars G. Mattsson. "Med AcadeMedias styrka inom vinstdrivande kompetensutveckling blir vi en helhetsleverantör för vinstdrivande simuleringar. Kombinationen gör vårt koncept starkare än tidigare." AcadeMedias metod att göra det på alla kvalitetsnivåer ända till Six Sigma nivå skapar ett mycket starkt koncept." Ingen av våra konkurrenter har den här kombinationen, säger Mats Johansson, på Reagens. AcadeMedia förvärvar i ett första skedet 60 procent av aktierna i Reagens Simulation AB. AcadeMedia har en option att förvärva resterande aktier inom fyra år. "Vi gläds över att ha funnit en bra ägare till Reagens", säger Mats Johansson VD på Regens som tillsammans med sina medarbetare och partners kommer att fortsätta att vara verksamma för att bygga verksamheten både nationellt och internationellt. Stockholm den 15 juni 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Tel: +46 (0)8 562 156 02 Mobil +46 (0)704 40 40 64 Mats Johansson, VD Reagens AB, mats.johansson@reagens.com Telefon: +46(0)243 22 50 60 Mobil: +46 (0)707-23 03 85 AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik samt media för att skapa enastående inlärningsresultat och mätbar nytta. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Sundsvall och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/15/20040614BIT00690/wkr0001.pdf