×
 

AcadeMedia förvärvar FAWZ och breddar verksamheten i Tyskland

AcadeMedia har förvärvat samtliga aktier i Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH (FAWZ). Förvärvet omfattar verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, och breddar AcadeMedias befintliga verksamhet i Tyskland till att omfatta utbildning från förskola till vuxenutbildning. FAWZ hade en omsättning 2021 på 22,6 MEUR och en EBITDA på 2,4 MEUR.

- Med förvärvet av FAWZ breddar vi nu vår verksamhet i Tyskland och skapar ytterligare expansionsmöjligheter. Förvärvet är i linje med AcadeMedias strategi att öka vår internationella verksamhet och det stärker vår position som en långsiktig utbildningsaktör i Tyskland. Samtal har förts länge och vi är glada över att FAWZ äntligen blivit en del av AcadeMedia-familjen. Nu ser vi fram emot att växa dessa nya utbildningsområden, både organiskt och genom förvärv, säger Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia. 

Förvärvet i korthet

  • Köpeskillingen för Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH (FAWZ) är 19 MEUR.
  • Kassa- och skuldfritt värde (Enterprise Value) uppgår till 13,5 MEUR och inkluderar fyra fastigheter som har ett bokfört värde av 6,5 MEUR.
  • Säljare är tidigare grundare.
  • AcadeMedia bedömer att befolkningstillväxten och därmed behovet av skolor förväntas växa i regionen Berlin/Brandenburg de kommande åren.

Om FAWZ

FAWZ driver en förskola, sju grundskolor med fritidsverksamhet, tre gymnasieskolor samt vuxenutbildning i Fürstenwalde samt närliggande orter i Tyskland. Under verksamhetsåret 2021 hade verksamheten cirka 40 förskolebarn, 1800 grundskole- och gymnasielever och cirka 500 elever inom vuxenutbildning. Antalet anställda uppgick till 320 personer.

FAWZ omsatte 2021 22,6 MEUR och EBITDA på 2,4 MEUR. FAWZ:s utbildningar finansieras främst av delstaten Brandenburg via ett skolpengssystem likt det som finns i Sverige samt delstatlig upphandling och företagsupphandlad vuxenutbildning.

Integration med AcadeMedia

FAWZ kommer ingå i AcadeMedias tyska verksamhet. I den externa rapporteringen kommer verksamheten rapporteras som en del i AcadeMedias förskolesegmentet där även övrig internationell verksamhet ingår.

För mer information, kontakta:
Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 8 november 2022 kl 08:00.