×
 

AcadeMedia förser Sverige med het kompetens inom teknik och säkerhet.

Utbildningen till Säkerhetsingenjör är tvåårig och kommer att bedrivas i Eskilstuna.

– Vi har märkt en kraftigt ökad efterfrågan på välutbildade personer inom säkerhet hos våra medlemsföretag, säger Ragnar Smittberg, vd på SecLink.

– Utbildningen Säkerhetsingenjör, som är framtagen i samarbete med SSF och SecLink, syftar till att möta näringslivets behov av ökad kompetens inom säkerhet och krishanteringsberedskap, säger Eva Appelgren, marknadsområdesansvarig för KY på AcadeMedia.

Utbildningen till Tekniker inom kontroll och provning är tvåårig och kommer att bedrivas i Västerås.

– Utbildningen Tekniker inom kontroll och provning är unik. Denna utbildning har tillkommit som en
följd av efterfrågan hos företag som: Inspecta Sweden AB, Ångpanneföreningen och FORCE Technology.
Sveriges har saknat denna typ av utbildning och vi är glada att kunna möta näringslivets efterfrågan på kvalificerade tekniker, säger Eva Appelgren.

AcadeMedia Masters är en av landets största anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning. Verksamheten finns över hela landet. AcadeMedia Masters bedriver KY-utbildningar inom IT, media, säkerhet, ekonomi och teknik. Vi examinerar kreativa studenter som tar Sveriges företag in i framtiden.