×
 

AcadeMedia förhandlar om förvärv i Tyskland

AcadeMedia har påbörjat förhandling om att förvärva en skol- och vuxenutbildningsverksamhet i Brandenburg, Tyskland. Verksamheten, Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH, omsatte under verksamhetsåret 2021 cirka 22,0 MEUR.

En eventuell affär skulle öka AcadeMedias närvaro i Tyskland, vilket är i enlighet med AcadeMedias tillväxtstrategi.

Rykten i Tyskland har gjort att vi väljer att lämna information om de pågående förhandlingarna avseende den eventuella affären. Ytterligare information kommer att lämnas om affären genomförs.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 4 oktober 2022 kl 09:10.