×
 

AcadeMedia får order på högst 4,3 Mkr

AcadeMedia har tecknat avtal om högst 4,3 Mkr med Länsarbetsnämnden i Stockholm. AcadeMedia har tecknat avtala med länsarbetsnämnden i Stockholms Län på lägst 1,1 Mkr och högst 4,3 Mkr vid fullt utnyttjande. AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om att leverera utbildning avseende projektarbete och projektledning. Syfte och mål med utbildningen är att deltagarna efter avslutad utbildning skall ha de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att planera, genomföra och utvärdera ett projekt. Deltagaren skall också på ett säljande sätt kunna presentera sig själv och sin kompetens för ett företag. Utbildningen omfattar 12 veckorinom projektledning och projektarbete. Den prioriterade målgruppen för urval är ungdomar. Avtalet vanns i s.k. anbudskonkurrens. AcadeMedias anbud erhöll 1000 poäng av 1000 möjliga. AcadeMedia bedriver framgångsrikt utbildning inom projektledning, vilket har haft betydelse vid utvärderingen av anbuden. Inom samma koncept har AcadeMedia idag 13 olika yrkesroller. Motsvarande verksamhet bedrivs sedan hösten 2003 även i Danmark. Stockholm den 14 april 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik samt media för att skapa enastående inlärningsresultat och mätbar nytta. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Sundsvall och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/14/20040414BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/14/20040414BIT00050/wkr0002.pdf