×
 

AcadeMedia expanderar med nytt vårdutbildningsavtal

Affären är ett resultat av AcadeMedias expansionsstrategi där nya verksamhetsområden såväl som nya geografiska orter skall bredda intäktsbasen i företaget. Omvårdnadsutbildningen påbörjas inom kort i samarbete med Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingarna i Dalarna.

– Det finns flera orsaker till att vi tog hem avtalen. En av dem kan vara att vi tidigare drivit Deltidshuset i Hedemora med bland annat Omvårdnadsprogrammet. Länsarbetsnämnden var nöjd med vår insats, säger Lars Ollson, regionchef.

– Inom kort startar vi utbildningen, som följer gymnasiets läroplan, på heltid. Efter studierna är deltagarna färdiga undersköterskor, fortsätter Lars Ollson.

Exempel på områden som ingår i Omvårdnadsutbildningen är hälso- och sjukvård, social omsorg och psykiatri. Under utbildningens 44 veckor ingår även arbetsplatsförlagd praktik i sjukvården. Behovet av personal beräknas bli stort inom vårdsektorn de kommande åren, främst på grund av den höga medelåldern som nu råder.

– Det är viktigt för AcadeMedia att kunna erbjuda yrkesutbildningar som leder till arbete, det gör vårdsektorn till ett intressant område för oss, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

Avtalet är på ett år med option på ytterligare ett år och ger AcadeMedia en garanterad omsättning på 2,6 miljoner kronor med en potential på 6,8 miljoner kronor första året och lika mycket år 2 om optionen faller ut.