×
 

AcadeMedia EdTech lanserar ny tjänst för att hitta och dela lärarkompetens

 Den digitala plattformen hjälper rektorer att enkelt hitta och dela legitimerad lärarkompetens. Med smarta lösningar och funktioner bidrar EdShare till förenklade arbetsprocesser genom att samla allt på ett och samma ställe. Plattformen möjliggör likvärdig utbildning för alla elever oavsett plats, genom att tillhandahålla ett verktyg som samordnar undervisning genom fjärr.

Bristen på legitimerade lärare gör att rekrytering och kompetensförsörjning tar en allt större del av rektorernas tid. Samtidigt visar resultat från en forskningsrapport som presenterades under hösten 2020 att 25 procent av rektorer i Sverige riskerar att utveckla stressrelaterad psykisk ohälsa om deras nuvarande arbetsbelastning blir varaktig.

- Lärandet måste alltid stå i centrum i skolan, och vi är fast övertygade om att smart teknik och skickligare lärare är framgångsreceptet för att stärka lärandet. Idag råder stor lärarbrist i Sverige. EdShare är vårt bidrag för att avhjälpa lärarbristen och säkerställa att varje elev får rätt förutsättningar för att kunna nå sina kunskapsmål, säger Anders Haesert, som är chef för AcadeMedia EdTech.

- Vår ambition var att skapa ett digitalt hjälpmedel för att, på ett enkelt sätt, underlätta rekrytering och tjänsteplanering. Samtidigt hoppas vi att kunna väcka en gemensam solidaritetstanke där skolorna stöttar och delar kompetens med varandra, eftersom det har stor påverkan på likvärdigheten i svensk skola,säger Sara Olsson, en av EdShares grundare och affärsutvecklare inom AcadeMedia EdTech.

Anders Haesert, chef AcadeMedia EdTech
M: 0725-54 08 66
E: anders.haesert@academedia.se

Sara Olsson, affärsutvecklare AcadeMedia EdTech
M: 0725-13 12 62
E: sara.olsson@academedia.se

EdShare i korthet
Via edshare.se kan rektorer på grund- och gymnasieskolor i Sverige hitta och dela behörig lärarkompetens inom och utanför sin egen huvudman. Initiativet till EdShare har utvecklats tillsammans med rektorer och lärare.

Om AcadeMedia EdTech
AcadeMedia EdTech skapar digitala utbildningstjänster i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola. Digitala lösningar inom pedagogik, projektledning och system utvecklas i egen regi och i samarbete med aktörer inom forskning och innovation. Målsättningen är att stärka elevernas förutsättningar att lyckas med sin utbildning. AcadeMedia EdTech är ett affärsområde inom AcadeMedias vuxenutbildning.

Källor