×
 

AcadeMedia EdTech är med och utvecklar morgondagens lärplattform EdAider

 EdAider startades 2019 och har sin grund i skolforskning. 

- EdAider är skapat av lärare och forskare, målet är att skapa mer tid för lärares pedagogiska arbete och avlasta de administrativa uppgifterna, oavsett om undervisningen sker i ett fysiskt rum, i en hybrid miljö eller på distans. De viktiga pedagogiska verktygen samlas i en och samma plattform, vi analyserar undervisningens effekt och vi automatiserar administrationen, säger Jalal Nouri, VD och grundare på EdAider. 

- Resultatet blir en mer effektiv undervisning, som bygger på varje elevs individuella framsteg. Alltså en adaptiv och datadriven undervisning som jag är övertygad om att kan höja kvaliteten och likvärdigheten i skolan. 

Grundarna är kvar som huvudägare i bolaget och AcadeMedia EdTech blir en aktiv partner. EdAider har totalt 10 personer knutna till verksamheten idag och kommer att rekrytera flera nyckelpersoner för att fortsätta växa.   

- Vår ambition är att hitta innovationer som kan bidra till att utveckla skolan. Vi har stark tilltro till Jalal och hans team på EdAider och är imponerade över hur långt de kommit, både vad gäller teknisk plattform och innehåll, säger Anders Haesert, chef på AcadeMedia EdTech. 

- Det känns jättebra att AcadeMedia går in som ägare i EdAider. Vi delar visionen om att utveckla kvaliteten i den svenska skolan. Nu får vi dessutom en stark ägare som bidrar med både resurser och kunskap, vilket gör att vi med kraft kan fortsätta att bygga framtidens skola, säger Jalal Nouri. 

För mer information  

Anders Haesert, chef på AcadeMedia EdTech  
T: 072-554 08 66  
E: anders.haesert@academedia.se  

Jalal Nouri, VD och grundare på EdAider  
T: 079-076 25 50  
E: jalal@edaider.com   

Om EdAider
EdAider erbjuder en nästa generations klassrumsplattform plattform för anpassad, datadriven och evidensbaserad utbildning. Plattformen har sin grund i forskning om teknikstött lärande, learning analytics och AI för utbildning. Plattformen stödjer och förenklar lärares och elevers arbete i klassrummet och inkluderar analysverktyg som gör att skola och kommun kan arbeta med evidensbaserad skolutveckling. Läs mer på hemsidan.

Om AcadeMedia EdTech 
AcadeMedia EdTech skapar digitala utbildningstjänster i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola. Digitala lösningar inom pedagogik, projektledning och system utvecklas i egen regi och i samarbete med aktörer inom forskning och innovation. Målsättningen är att stärka elevernas förutsättningar att lyckas med sin utbildning.