×
 

Academedia delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Academedia - Delårsrapport 1 juli - 30 september 2004 * Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 113 procent till 37,1 (17,4) mkr. Organisk tillväxt uppgår till 26 procent. * Resultat för tredje kvartalet: Rörelseresultat -0,6 (-9,0) mkr. Resultat efter skatt -0,7 (-8,9) mkr. Resultat per aktie -0,22 (-2,79) kr. * Den breddning av verksamheten som genomfördes föregående år fortsätter att ge utdelning och ledde till en stark orderingång även under tredje kvartalet. * Förvärv av Eductus har tillfört ytterligare kompetens och affärsmöjligheter och bör mer än fördubbla koncernens omsättning under de närmaste tolv månaderna. * Värdet på gällande avtal och ramavtal samt orderstock per 31 oktober 2004 uppgår till 117 mkr (58 mkr) för hela koncernen, inklusive förvärvade verksamheter. 1 januari - 30 september 2004 * Nettoomsättningen under årets första nio månader ökade med 27 procent i jämförelse med föregående år 79,5 (62,7) mkr. Organisk tillväxt uppgår till 3 procent. * Resultat för perioden: Rörelseresultat -3,0 (-29,9) mkr. Resultat efter skatt 2,9 (-29,2) mkr. Resultat per aktie 0,91 (-9,15) kr. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO, lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Charlotte Arvidsson, CFO, charlotte.arvidsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 29 Academedia AB (publ), Adress: Knarrarnäsgatan 7 164 40 Kista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten