×
 

AcadeMedia delårsrapport 1 jan - 30 jun 2004

AcadeMedia - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen under första halvåret minskade med 7 procent till 42,3 (45,3) mkr. - Resultat för första halvåret: Rörelseresultat -2,4 (-20,9) mkr. Resultat efter skatt 3,6 (-20,3) mkr. Resultat per aktie 1,13 (-0,63) kr. 1 april - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 4 procent till 23,1 (22,3) mkr. - Resultat för andra kvartalet: Rörelseresultat -0,6 (-12,9) mkr. Resultat efter skatt 5,5 (-12,6) mkr. Resultat per aktie 1,72 (-0,60) kr. - Rörelsen genererade ett positivt kassaflöde. - Den breddning av verksamheten som genomfördes föregående år fortsätter att ge utdelning och ledde till en stark orderingång även under andra kvartalet. - Förvärv av Företagspoolen och Reagens Simulation har tillfört ytterligare kompetens och affärsmöjligheter. - Flera tecknade ramavtal och order inom affärsenheten NextWork kommer att bidra till fortsatt tillväxt under året. Leverans påbörjats i andra kvartalet på ramavtal med ett ordervärde uppgående till 16 mkr. - Orderstocken per 18 augusti 2004 uppgår till 96 mkr (73,5 mkr) för hela koncernen, inklusive förvärvade verksamheter. - Placeringen i BTS är en mycket lyckad satsning. Försäljning av 200.000 aktier medförde en reavinst på 5,7 mkr. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO, lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Charlotte Arvidsson, CFO, charlotte.arvidsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 29 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT00140/wkr0001.pdf Hela rapporten