×
 

AcadeMedia Bokslutskommuniké 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 1 januari- 31 december 2003 AcadeMedia AB (publ) - Nettoomsättningen under helåret minskade med 7 % till 82,4 Mkr (88,4 Mkr). - Resultat för 2003: - Rörelseresultat -33,4 (-27,2) Mkr. - Resultat efter skatt -32,7 (-24,8) Mkr. - Resultat per aktie -10,24 (-7,77) kr. - Under fjärde kvartalet uppgick - Nettomsättningen till 19,7 (20,4) Mkr. - Rörelseresultatet till -3,5 (-14,0) Mkr. - Rörelseresultatet efter skatt till -3,5 (-14,0) Mkr. - Fortsatta besparingsåtgärder medförde kostnadsminsk-ningar under andra halvåret med 20 Mkr, jämfört med första halvåret 2003. - Orderstocken för AcadeMedia per 31 december 2003 uppgår till 55,3 Mkr (51,0 Mkr) - AcadeMedia NextWork visar positiv utveckling. Ramavtal tecknat i januari 2004 på 6,1 Mkr med Länsarbetsnämnden i Stockholm. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0) 704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Rapporten finns även tillgänglig på www.academedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten